Πίνακας Ανακοινώσεων

Χρήσιμα για ΠΕ11 Γυμνασίων & Λυκείων

 
Picture of Κώστας Κουγιουμτζής
Χρήσιμα για ΠΕ11 Γυμνασίων & Λυκείων
by Κώστας Κουγιουμτζής - Saturday, 6 September 2014, 8:46 AM
 

Επισυνάπτεται εγκύκλιος του Δ/τη Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Γ' Αθήνας κ Ζαφειρακίδη, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι:

«... παρακολούθηση των επιμορφώσεων που διοργανώνουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι,  παρακαλούμε για ... Παρασκευή: απαλλαγή τις δύο τελευταίες ώρες (6η,7η) για εκπ/κούς άλλων ειδικοτήτων (σημείωση δική μου π.χ ΠΕ11). Εάν είναι εφικτό, ... και ... η 5η διδακτική ώρα για τις υπόλοιπες ειδικότητες (σημείωση δική μου π.χ ΠΕ11).»

Φιλικά 

Κώστα Κουγιουμτζής