Πίνακας Ανακοινώσεων

Πως χρησιμοποιώ λίγες σελίδες από ένα μεγάλο pdf αρχείο;

 
Φωτογραφία Κώστας Κουγιουμτζής
Πως χρησιμοποιώ λίγες σελίδες από ένα μεγάλο pdf αρχείο;
από Κώστας Κουγιουμτζής - Τετάρτη, 8 Απρίλιος 2020, 9:27 πμ
 

Στο παρακάτω αρχείο παρουσιάζεται ένας απλός τρόπος να χρησιμοποιώ λίγες σελίδες από ένα μεγάλο pdf.