Πίνακας Ανακοινώσεων

Γυμνάσια, 2 Video: GDPR & η-τάξη

 
Φωτογραφία Κώστας Κουγιουμτζής
Γυμνάσια, 2 Video: GDPR & η-τάξη
από Κώστας Κουγιουμτζής - Δευτέρα, 6 Απρίλιος 2020, 3:32 μμ
 

Aκολουθούν δύο βίντεο. Το ένα αφορά το γενικό κανονισμό προστασίας
προσωπικών δεδομένων (GDPR) και το δεύτερο το βίντεο που είδαμε μαζί
στην επιμόρφωση νωρίτερα σήμερα.