Πίνακας Ανακοινώσεων

Δ.Σ. Αθήνας 11ο, 20ο, 31ο, 32ο, 44ο, 50ο, 52ο, 53ο, 57ο, 58ο, 59ο, 60ο, 61ο, 62ο,63ο, 67ο, 69ο, 75ο, 99ο, 127ο, 128ο, 130ο, 144ο, 145ο, 152ο, 162ο

 
Φωτογραφία Κώστας Κουγιουμτζής
Δ.Σ. Αθήνας 11ο, 20ο, 31ο, 32ο, 44ο, 50ο, 52ο, 53ο, 57ο, 58ο, 59ο, 60ο, 61ο, 62ο,63ο, 67ο, 69ο, 75ο, 99ο, 127ο, 128ο, 130ο, 144ο, 145ο, 152ο, 162ο
από Κώστας Κουγιουμτζής - Δευτέρα, 25 Νοέμβριος 2019, 8:22 μμ
 

Προς: Εκπαιδευτικούς ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής των παρακάτω Δημοτικών σχολείων

Αθήνας 11ο, 20ο, 31ο, 32ο, 44ο, 50ο, 52ο, 53ο, 57ο, 58ο, 59ο, 60ο, 61ο, 62ο,63ο,  67ο, 69ο, 75ο, 99ο, 127ο, 128ο, 130ο, 144ο, 145ο, 152ο, 162ο


Προσκαλούνται οι ΠΕ11 φυσικής αγωγής των δημοτικών σχολείων του πίνακα αποδεκτών σε ημερίδα σύμφωνα με τα παρακάτω:

Θέμα

Διδακτικά Σενάρια Φυσικής Αγωγής

Χρόνος

Τρίτη 3 Δεκεμβρίου, ώρα 08.45-12.45

Τόπος

59ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας, Δόρδου 37 & Αμφιαράου, Αθήνα

Πρόγραμμα

08:45-09:00 Προσέλευση

09:00-10:30 Θεωρητικό/συνεργατικό μέρος

10:45-12:15 Εμπειρικό/βιωματικό/δειγματικό μέρος

12:15-12:45 Ανάλυση, συζήτηση, συμπεράσματα

Πρακτικές λεπτομέρειες

Α. Συμπλήρωση στοιχείων για βεβαίωση παρακολούθησης:

https://forms.gle/H2eREsY3oD5KyHgt6

Β. Πρόσβαση με μετρό: 150 μ από σταθμό ΣΕΠΟΛΙΑ

https://goo.gl/maps/cCfPQzJ3SBV7GAia9

Γ. Προσδιορισμός θέσης σχολείου σε χάρτη Google

https://goo.gl/maps/85TF8Cn7qvnDfZMm8

Δ. Για υπερσυνδέσμους και υλικό βλ. πίνακα ανακοινώσεων και ημερολόγιο στον ιστότοπο www.kougioumtzis.org