Πίνακας Ανακοινώσεων

Eκπαιδευτικές συναντήσεις στο εργαστήριο Αθλητικής Παιδαγωγικής (ΤΕΦΑΑ)

 
Picture of Κώστας Κουγιουμτζής
Eκπαιδευτικές συναντήσεις στο εργαστήριο Αθλητικής Παιδαγωγικής (ΤΕΦΑΑ)
by Κώστας Κουγιουμτζής - Thursday, 8 October 2015, 3:58 PM
 

Θέμα: Teaching Games for Understanding (εκπαιδευτικές συναντήσεις στο
εργαστήριο Αθλητικής Παιδαγωγικής, ΤΕΦΑΑ ΕΚΠΑ)

Μήνυμα: Το εργαστήριο Αθλητικής Παιδαγωγικής και Διδακτικής Φυσικής Αγωγής θα ξεκινήσει ένα κύκλο εκπαιδευτικών συναντήσεων με θέμα την εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών με το μοντέλο διδασκαλίας της Φ.Α. "TEACHING GAMES FOR UNDERSTANDING". Πρόκειται για ένα μαθητοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας το οποίο, μέσω κατάλληλα τροποποιημένων παιχνιδιών, βοηθά τους μαθητές "να μαθαίνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τι και γιατί πρόκειται να πράξουν, πριν κατανοήσουν το πώς να το πράξουν» (Butler, Griffin, & Nastazi, 2003, p.215). Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις θα γίνονται κάθε Παρασκευή 9.00-10.00 στο εργαστήριο Αθλητικής Παιδαγωγικής και σε αυτές μπορούν να συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί Φ.Α. από σχολεία Α΄θμιας εκπαίδευσης στα οποία πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση των
φοιτητών/τριων. Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις συναντήσεις
καλούνται να παρευρεθούν στην πρώτη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί τhν Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015, ώρα 9.00 π.μ. στο εργαστήριο.